วงดนตรีไทย

วงดนตรีไทย

วงดนตรีไทย ไม่ใช่แค่ต่างประเทศที่มีดนตรีไพเราะ ปัญหาดนตรีไทยของเราไม่ได้ถูกลบไปโดยประเทศใดในโลก วงดนตรีไทยสามารถสร้างชื่อเสียงและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชาวต่างชาติสามารถจดจำได้ และเพื่อให้ผู้คนสนใจเมืองไทยมากขึ้น ดนตรีไทย จึงเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของไทย มีเครื่องดนตรีสี่ประเภทที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย จีน มาเลเซีย ฯลฯ วงดนตรีแตกต่างกันอย่างไร? แล้วจะประกอบด้วยเครื่องมืออะไรบ้าง?

 • เครื่องพิมพ์ดีดใช้นิ้ว ทำเสียงโดยแตะที่สายเครื่องดนตรี: เสือชีตาห์ ครึ่ง
 • เครื่องดนตรีสีใช้หางม้าบางเส้นเพื่อระบายสีสายเครื่องดนตรี เช่น ไวโอลิน ไวโอลิน ไวโอลิน ไวโอลิน แซมฮยอน
 • เสียงเพอร์คัชชันเกิดจากเครื่องดนตรีที่ตีด้วยมือหรือไม้ เช่น ระนาด, ระนาต, คอนมอน, คอนวอน, ฉาบ, ครอนทาโด, โทน, รัมมานะ
 • เครื่องเป่าลมใช้เป่าลมให้เป็นเครื่องดนตรีเพื่อสร้างเสียง เช่น ขลุ่ย เป่าหลัง ฯลฯ และสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของแต่ละประเภท ประวัติดนตรีไทย

วงดนตรีไทย มีกี่ประเภท

1. วงดนตรีไทย วงปี่พาทย์ เป็นวงดนตรีไทยที่มีเครื่องดนตรีหลักคือเครื่องเป่าลมไม้ มีเครื่องเคาะจังหวะให้จังหวะ วงปี่พัตออร์เคสตรายังสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่แนบมา

 • วงปี่พาทย์ชาตรี เป็นวงดนตรีที่ใช้แสดงละครชาตรี ใช้เครื่องดนตรี 5 ชิ้น (เมล็ด, รูคู่, เหนือ, เสียงสนทนา, ฉาบ)
 • วงดนตรีที่ใช้เฉพาะเมื่อเล่นเพลงออเคสตราไม้เนื้อแข็งเท่านั้น ใช้เครื่องตีแบบแข็งโดยไม่สวมถุงมือ
 • วงปี่พาทย์ไม้นวม มีลักษณะคล้ายกับวง Pipat Orchestra ที่เป็นไม้เนื้อแข็ง แต่ใช้ถุงมือในการเล่นเครื่องเพอร์คัชชันแบบต่างๆ
 • วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงดนตรีที่บรรเลงประกอบละครโบราณ นอกจากเจ้าหญิงมัจจุราชสินธรที่ปรับปรุงแล้ว ยังมีเครื่องดนตรีอีก 10 ชนิด ได้แก่ ไซโลโฟน ระนาด ระนาด บิ๊กจิน ซอ ฟลุต ตะปอนบุ๊ค ตะปอน แทมบูรีน เซเว่นจินส์
 • ที่กำแพงพิภพมนออร์เคสตรา ในอดีตเคยใช้ทำหน้าที่ทั้งลมพัดและลมพัด แต่ตอนนี้ใช้เฉพาะในงานศพ เครื่องดนตรีไทย 5 ประเภท : บิ๊กมงคล ระนาด พิมล พันมก๊ก ตะบองมนต์ มงคล ฉิ่ง
 • ใช้สำหรับงานศพของวงพิภพ หนานหงษ์เท่านั้น เครื่องดนตรีไทย ชวา คลาริเน็ต ระนาด ระนาด จินใหญ่ จินเล็ก กลองเมอร์เรย์ ฉาบ ฉาบ มอญ วิวัฒนาการ ดนตรีไทย

2. วงเครื่องสาย คือ วงออร์เคสตราไทยที่เล่นเครื่องสายเป็นเครื่องดนตรีหลัก มีเครื่องเป่าผมในทำนอง เครื่องเพอร์คัชชันมี 4 ขนาด

 • วงเครื่องสายขนาดเล็กประกอบด้วยเครื่องดนตรี 8 ชิ้น: พิณ ไวโอลิน ไวโอลิน ขลุ่ย โทน แทมบูรีน ฉาบขนาดเล็ก และฉาบ
 • เครื่องสายคู่จะใหญ่ขึ้นเพราะมีเครื่องสาย 2 เครื่องดังนี้: เขี้ยว 2 อัน, ไวโอลิน 2 อัน, ไวโอลิน 2 อัน, ฟลุต, โทนคลับ, แทมบูรีน, ฉาบเล็ก, ฉิ่งและม็องต์
 • วงดนตรีผสมเครื่องสาย คือ วงดนตรีเครื่องสายที่รวมเครื่องดนตรีอื่นๆ เข้ากับเครื่องสายธรรมดา เช่น ขลุ่ย
 • เครื่องสายที่ใช้ขลุ่ยแทนเครื่องสายออร์เคสตรา จึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องสายชวา

3. วงวโหรี ผสมผสานดนตรีทุกประเภท – ดีด, ดีด, เป่า – แต่ลดขนาดลงตามนั้น เพิ่ม 3 สายการแข่งขันขึ้นอยู่กับขนาดของสายรัดมี 3 ขนาด:

 1. เล่นเครื่องดนตรีไทย 10 ประเภท เช่น ระนาด วงเล็ก ฆ้องใหญ่ มาโฮลี พิณ ไวโอลินสามสาย ไวโอลิน ไวโอลิน ไวโอลิน ไวโอลิน ฟลุต รุมานา และฉาบ
 2. คู่ออร์เคสตราเพิ่มพิณ ไวโอลิน ไวโอลิน สามสาย และฆ้องเพื่อสร้างคู่ เครื่องดนตรีไทย 18 ชิ้น, เขี้ยว 2 อัน, ไวโอลิน 3 สาย, ไวโอลิน 3 สาย, ระแนทเอก, ระแนทตาม, บิ๊กจิน, ฆ้องเล็ก, 2 ซอ w-w-o-o, 2 – ไวโอลินคู่, ริบฟลุต, ออร์ตอนฟลุต, เลอม็อง, ฉาบ, ฉาบเล็ก , คว้า, จันทร์
 3. วงดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย เครื่องดนตรี Big Manori Band 23 อัน ใช้: พิณ 2 อัน, พิณ 2 อัน, 2 ฟลัต, 2 ฟลุต, ไวโอลิน, 2 ฟลุต, ไวโอลิน 2 อัน, ไวโอลิน 2 อัน, ระนาด, ระนาด, ระนาด, ฆ้องใหญ่, ฆ้องเล็ก , น้ำเสียง, รูมานะ, ฉิ่ง, ฉิ่ง, ด้วง, แท็คเกิล วงดนตรีไทย

วิธีการแสดงของศิลปะพื้นถิ่น

วงดนตรีไทย ปี่ในเป็นประธานวง และจินขนาดใหญ่เล่นเมโลดี้หลักของเพลงเครื่องดนตรีอื่นๆ เล่นท่วงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น

 • ระนาดเดินตามท่วงทำนองโดยมีมือแปดคู่ประสานกัน แยกมือบ่อยๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวง
 • ฉันตีระนาดด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกัน ปรบมือแต่ละมือ และแต่ละมือจำเป็นต้องให้เด็กบางคนเข้ามาแทรกแซง หยอกล้อ คร่ำครวญ และไปกับท่วงทำนองที่สนุกสนาน
 • ฆ้องขนาดเล็กที่มักจะถูกตี ลูกบอลหลายลูกในมือข้างหนึ่ง และอีกหลายๆ ลูกในอีกด้านหนึ่งช่วยในการใส่ท่วงทำนองที่มีโทนเสียงสูง
 • ตะพ้อนเอามือประสานกันให้เสียงกระจาย รู้จักเครื่องหมายวรรคตอนของเพลง เป็นผู้นำกลองทอม และกำกับจังหวะของฟรอนโอเวอร์
 • กลองมีระยะทางและความถี่อยู่บ้าง ตามลีลาของแต่ละเพลง
 • ฉาบมักจะสลับกันเพื่อสร้างเสียงฉิ่งหนึ่งเสียง มันมีบทบาทในการบ่งบอกจังหวะย่อยเพื่อให้สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างจังหวะเบาและหนักหน่วง และพรีลูดเป็นเพลงแรกที่แสดงในงานต่างๆ

ประกาศ เริ่มงานได้เลย และเป็นการแสดงความเคารพครู Morning Prelude, Noon Prelude ฯลฯ เราเรียกเทพธิดาไปยังสถานที่ที่สง่างามและเล่นเพลงโหมโรงที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นเพลงที่คิดค้นโดยอาจารย์ Kodai Sensei ผมนำเพลงที่คล้ายคลึงกันเข้ามามากมาย เช่น “นางหงส์” เพลงที่ใช้ในงานศพ และเปิดเพลงประกอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ เพลงฉาบที่ใช้กับพระ เพลงเกี่ยวกับอาหาร ซอยสน สำหรับการใช้งานทั่วไปยังมีคอลเลคชันเพลงดังต่อไปนี้: มักนิยมเล่นเพลงให้เด่นสำหรับการท่องจำง่าย ๆ ที่มาคู่กัน เล่นเพลงโดยไม่ต้องร้องเพลง โดยทั่วไปประกอบด้วยเพลงช้า เพลงไม้สองเพลง เพลงเร็ว และจบลงด้วยเพลงลาเช่นเพลง “ลูกชายหวาน” ประกอบด้วย เพลงสร้อยสน เฮือนลอย ลงท้ายด้วยเพลงสองใหม่ และเพลงสีเทา และลงท้ายด้วยเพลงละ เพลงลา หมายถึง เพลงสุดท้ายที่นักร้องและเครื่องดนตรีบรรเลงก่อนสิ้นสุดการแสดง ตามระเบียบการแสดงดนตรีไทย ที่อาจารย์โบราณได้กำหนดไว้ คือ เพลงแรกที่จะแสดงเป็นเพลงฝรั่ง และเพลงสุดท้ายเป็นเพลงอำลา เข้าใจผิดคิดว่าเป็นการอำลาเจ้าภาพและคนดู เพลงลาที่มักใช้เล่น เช่น เต่ากินผักบุ้ง บทเพลงแห่งพระอาทิตย์เพื่อพระจันทร์ เพลงแห่งท้องทะเล ฯลฯ ดนตรีไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร

โอกาสการบรรเลงวงปี่พาทย์

 • วงปี่พาทย์ชาตรี วงนี้ใช้สำหรับการแสดงหุ่นกระบอก และมโนราห์ทางใต้
 • วงดนตรีนี้ใช้สำหรับการแสดงต่างๆ เช่น โคนวงออร์เคสตราไม้เนื้อแข็ง rekai และละคร นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมในการแสดงในงานที่มีระดับเช่นงานบุญหรือพิธีทางศาสนาซึ่งบางครั้งก็มีการแสดงละครที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง วงพิพัทธ์ไม้แน่นใช้ในการบรรเลงเพลงไทยในพิธีไหว้ครู
 • วงปีโป้ไม้นวมมีรูปแบบการประสมประสานคล้ายกับวงดุริยางค์ไม้พิพัฒน์ แต่การใช้ถุงมือตีระนาดได้เสียงที่เบากว่า ดังนั้นการตั้งชื่อปีโป้ไม้น้ำจึงทำให้เครื่องดนตรีนี้ดังมาก เป็นที่นิยมสำหรับการแสดงละครแลกเปลี่ยนกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่แสดงในงานที่มีชื่อเสียงและมีระดับ
 • วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ วงออเคสตราไทยที่พัฒนาขึ้นสำหรับการแสดงละครโบราณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดทีวงษ์ บรรเลงโดยวง Vipot Orchestra โบราณ แถมยังเป็นโอกาสพิเศษจริงๆ
 • วงปี่พาทย์มอญ มีลักษณะการประสมประสานคล้ายกับวง Piphat Orchestra แต่เครื่องดนตรีส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมม้ง ได้รับการยอมรับจากประเทศไทยตอนนี้มีชื่อเสียงในการเล่นงานศพเท่านั้น
 • วงปี่พาทย์นางหงส์ มีลักษณะการประสมประสานคล้ายกับวง Piphat Orchestra แต่มีเครื่องมืออื่น ๆ มันเคยเป็นแฟชั่นที่จะเล่นที่สถานอาบอบศพ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น เพราะพวกเขาชอบแสดงร่วมกับวงพิพัฒน์มนต์มากกว่านางหงส์พิพัฒน์
 • วงมโหรี เป็นวงดนตรีที่ใช้สำหรับกล่อมและใช้กันอย่างแพร่หลายในการแสดงในงานที่หรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานแต่งงาน แต่ในสมัยโบราณมีการใช้เพื่อรักษาเตียงของกษัตริย์ เครื่องมือที่ใช้ในวงดนตรีนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรี bipot และชุดเครื่องสาย อย่างไรก็ตาม เครื่องดนตรีของคณะปีพัฒน์ที่นำมาจากมหารีนี้มีขนาดเล็กลง เข้าร่วมการแสดงโดยใช้ไวโอลิน 3 สายเพื่อสร้างเสียงที่เข้ากับเครื่องสาย
 • วงเครื่องสายไทย เป็นวงออเคสตราที่เหมาะกับการเล่นในอาคารเครื่องสายไทย งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ และพิธีการที่หรูหราอื่นๆ ในรูปแบบของเพลงกล่อมเด็ก เครื่องสายของไทยมักถูกเรียกว่า ‘เครื่องสาย’ และมีสองขนาด: เครื่องสายขนาดเล็กและแบบวงคู่ วงดนตรีไทย