ประวัติดนตรีไทย

ประวัติดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยมีต้นกำเนิดมาจากคนไทยเองและเลียนแบบผู้อื่น ใกล้จะเริ่มต้นในสมัยโบราณเมื่อประเทศไทยเข้ามาตั้งรกรากในอาณาจักรจงหยู่ ซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนของจีน นอกจากจะให้เครื่องดนตรีไทยและจีนเลียนแบบกันได้แล้ว ยังมีเครื่องดนตรีอีกหลายประเภท แพร่หลายทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน ชื่อของเครื่องดนตรีไทยโบราณที่คนไทยคิดค้นและใช้งานก่อนค้นพบวัฒนธรรมอินเดีย ได้แก่ เกราะ ครก ด้วง ฉาบ ฉาบ ขลุ่ย สปริงฮาล์ฟ ไวโอลิน จิน กลอง เป็นต้น เป็นการศึกษาตามคำเช่นภาษาไทย หยิบไม้รูปตะกร้าหลายอันแล้วจัดเรียงให้เข้ากับเครื่องดนตรีใหม่ของคุณ เรียกมันว่าระนาดหรือนำจินจำนวนมากมาทำเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าจิน นอกจากนี้ยังผสมผสานกับวัฒนธรรมดนตรีอินเดีย มอญ และเขมรของคาบสมุทรอินโดจีนที่ประเทศไทยตั้งรกรากอยู่ เช่น ฮาฟุ ซัง ปิชัย และแบน โท คราปปี ซิกแซกโทน (โอเวอร์) ฯลฯ ยิ่งไปยุ่งกับประเทศรอบข้างในภายหลัง ประเทศไทยได้นำเพลงและเครื่องดนตรีจากประเทศเพื่อนบ้านมาเล่นในวงดนตรีไทย เช่น กลองชวา กลองมลายูมลายูมีมงแปงมัน และ Taayi Changbei ที่ชาวพม่าใช้ เช่น ดัลซีมา ม้าล่า และเครื่องดนตรีจีน Chinabei ประเทศไทยจึงได้สถาปนาความสัมพันธ์กับยุโรปตะวันตกและอเมริกา ไวโอลิน ออร์แกน และเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ใช้ในวงออเคสตราไทย เช่น กลองอเมริกันที่นำกลองฝรั่ง

ประวัติดนตรีไทย แบ่งได้ 4 สมัย

มโหรี

 • สมัยสุโขทัย
  คนไทยอย่างที่เห็นในจารึกแรกพ่อขุนรามคำแหงพูดว่า “บ้องกมคลอง คล้องจองเสียงครึ่งเสียงสลิปเสียงใครเล่นและเล่นเสมอ?” ยืน) ศิลาจารึกมีหลักฐานของไทยล้านนาที่ มีศิลปะและวัฒนธรรมสมัยใหม่ ‘ถือกระทงข้างโอตะ ฮานะ ตีหม้อ ดันพิน ครองกลอง ปาย ศลนัย ปิศานต์ เตี้ย โดก้า ฮอนทารัต สัมมันกานสดาล’ เสียงดีที่เดือดเลือดพล่าน ยังเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องดนตรีที่บรรเลงในวงออเคสตรา หริภุญชิลา ‘ ผู้คนโห่ร้องไปทั่วเมือง และผู้คนนำมารวมกันอย่างสนุกสนาน ดังนั้น เครื่องดนตรีไทยในสมัยสุโขทัยจึงสามารถกล่าวถึงในพระราชพิธีต่างๆ ของวง Sora Horn Orchestra ซึ่งประกอบด้วยวงดนตรีไทยในสมัยนั้น ได้แก่ แตรตะวันตก ทรัมเป็ต พิชัยเกา กลอง ชนา , บางเทา , มะโฮะระตุก ครับ สมัยนั้น มีกลอง ตาด และฉาบด้วย
 • สมัยอยุธยา
  มันมักจะอยู่ในสงครามของชาติ ส่งผลให้ดนตรีไทยไม่ได้พัฒนาขึ้นมากนัก วงพิพัฒน์ออร์เคสตรายังมีเครื่องดนตรีอยู่ ในขั้นต้น วงดนตรีซึ่งเป็นบ้านเกิดคือวง Mahori Orchestra ที่เล่นโดยผู้หญิง จนกระทั่งพวกเขาเพิ่มระนาดตอนปลายสมัยอยุธยาห้าวันต่อมา เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเทศน์ของกษัตริย์ประกอบด้วย คุรัมปี พิดเดิ้ล โทน (ก๊อก) ไม้กระบอง รุมมานา ขลุ่ย และสัญลักษณ์ แต่แล้วเสือชีตาห์เครื่องดนตรีม้งก็นำมาผสมกันแทนมงกุฎ ประกอบด้วยเครื่องสาย ไวโอลิน ซาวเออร์ เสือชีตาห์ ขลุ่ย โทน (แทป) และฉาบ เพื่อทำให้เมโลดี้มีความละเอียดอ่อนและหวานมากขึ้น
 • สมัยธนบุรี
  เช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ดนตรีออร์เคสตรามีสามประเภท ได้แก่ วงปีโป้ วงมโหรีเอนเซมเบิล และวงดนตรีเครื่องสาย แต่มีเครื่องดนตรีจากประเทศอื่น ในประเทศไทยหลายหลากตามพระราชกำหนดในพระราชดำริในสมัยนั้น “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองวันที่ 12 เดือน 2 โดยมีรามัน ปิ่นพัทธ์, ไทยมาโฮรี, ชาวตะวันตก, เวียดนาม และกัมพูชาผลัดกันเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ของ เพียง 15 ปี เนื่องจากเป็นงานฉลองพระแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นยุคของการสร้างเมืองและส่วนใหญ่ของการป้องกันประเทศจึงไม่มีหลักฐานของวงดนตรีไทยต่อไปในยุคนี้ สาระสำคัญและรูปแบบของ เพลงไทย
 • สมัยรัตนโกสินทร์
  มีพัฒนาการทางด้านดนตรีมากมาย เพิ่มหนังสือสองเล่มใน Pipot Orchestra จากพระราม 1 และเพิ่มระนาดหนึ่งตัวใน Pipot Orchestra คาซามิถูกลากไปด้านข้างของโรงเตี๊ยมและลดเสียงลง ยังเพิ่มจินลงในวงออเคสตราที่ใช้สำหรับการแสดงประกอบที่เรียกว่า Two Faces ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการทำระนาดขนาดเล็กและเหล้ายินขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้เองที่วงดุริยางค์ปีพัฒน์เครือขัวจึงถือกำเนิดขึ้นในยุคนั้น Xylophone ได้เพิ่มรางเดี่ยวที่ประกอบด้วย Xylophone ที่เปลี่ยนชื่อ และ Xylophone และ Big Jing ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับ Xylophone ใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้พอดีกับ Xylophone ใหม่ นอกจากนี้ยังมี backpipe ภายนอกที่เรียกว่า gin ที่ผสมกับ backpipe เครื่องดนตรีดั้งเดิมเช่นเคยคือ turbons ดรัมทอมและฉาบ มันถูกจับคู่กับเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้วกับไซโลโฟน จินขนาดเล็ก และลิปฟลุต รวมถึงออร์เคสตราคู่หนึ่ง . และเริ่มมีความคิดที่จะนำเหล็กเส้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนนาฬิการาชสำนักปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมา วงกลมที่มีลักษณะเหมือนหวีอยู่ตรงกลาง มีแกนหมุนและแท่งเหล็ก แท่งที่มีชื่อ และเสียงคำรามที่สร้างนาฬิกาหวี ระนาดเหล็กและระนาดเหล็กที่เล็กกว่าและสูงกว่า เราเพิ่มเข้าไปในวงพิพัฒน์แล้วเรียกมันว่าวงพิพัฒน์ Big Pivot Orchestra ยังเพิ่มเครื่องดนตรีอีกด้วย ไซโลโฟนเหล็กทองเหลืองและไซโลโฟนเหล็กเรียกว่าไซโลโฟน และไวโอลินและไวโอลินไวโอลินผสมกันในวงออเคสตราเรียกว่าไซโลโฟน วง Pivot Orchestra โบราณถือกำเนิดในสมัยเครื่องใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ 5 พัฒนาให้แสดงโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในทำนองนี้ วงดนตรีปีพัฒน์ เขาต้องดัดเครื่องดนตรีให้ดังจนเสียงสูงและต่ำ และระนาดก็ถูกตีด้วยถุงมือใบ้ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มลำดับของเสียงที่คล้ายกับเสียงเบสของ Gentile ที่ห่างไกลออกไป ซึ่งรวมถึงความคลาดเคลื่อนเจ็ดระดับและท้องฟ้าที่หายาก ดนตรีเติบโตอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งกรมการละคร, กองบัญชาการ, กองหลวงกรม, รอยัลพีพีชุบหลวง, เครื่องสาย Royal Western เป็นต้น จากนั้นประดิษฐ์ bipots ที่หุ้มด้วยไข่มุกสองชุดและงาช้างที่มีลวดลายประณีตเพื่อสร้างและซ่อมแซมงานศิลปะและความยิ่งใหญ่ต่างๆ มีพระปรมาภิไธยย่อ M.W. ในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดวงดนตรีเครื่องสาย ชาร์จโซดวนชาร์จ และราชินีก็เปลี่ยนจมูกของเธอ กับเจ้าชายอีกหลายคนในแวดวงนั้น เพลง “ไร่พระดาว”, “เต๋า”, “เขมรเหล่าออง”, “เต่า”, “เขมรละออง”, “เขมรละออง”, “เขมรละอององค์” ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เงินเพลงไทยค่อย ๆ ลดลงและมาถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงขณะนี้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซากปรักหักพังได้รับพรสวรรค์ด้านดนตรีสากล และถึงแม้เขาจะแต่งเพลงหลายเพลง แต่เขาก็ยังสนใจดนตรีไทย โดยการจัดหาเงินทุน เพลงไทยจะถูกพิมพ์เป็นบันทึกสากลจนกว่าจะได้รับความนิยมในวงการเพลงทั่วไป ประวัติดนตรีไทย

บทความที่น่าสนใจ